ประธานพิธีปิดการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

วันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๓  ว่าที่ร้อยตรี นพดล รักษ์แก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐  เป็นประธานในพิธีปิดการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พร้อมมอบวุฒิบัตรให้กับผู้ผ่านการอบรม  ณ หน่วยพัฒนา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาาประถมศึกษาสมุทรสาคร  โรงเรียนเอกชัย จังหวัดสมุทรสาคร  พร้อมมอบวุฒิบัตรแก่ผู้ผ่านการพัฒนา

ภาพ: อมรฤทธิ์ ไก่แก้ว, ศน.พิสมัย บุตรฉ่ำ

ข่าว: ประชาสัมพันธ์ สพม.๑๐

คลิกที่ภาพเพื่อดูภาพกิจกรรม