อบรมเชิงปฏิบัติการทางเทคโนโลยีกลุ่มเครือข่ายฯ

ว่าที่ร้อยตรี นพดล รักษ์แก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐  เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทางเทคโนโลยีกลุ่มเครือข่ายเพื่อการพัฒนาห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม (SMTE) ภาคกลางตอนล่าง  เมื่อวันที่จันทร์ที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๓  ณ ห้องประชุมสิงขร โรงแรมประจวบแกรนด์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ภาพ: อมรฤทธิ์ ไก่แก้ว

ข่าว: ประชาสัมพันธ์ สพม.๑๐

คลิกที่ภาพเพื่อดูภาพกิจกรรม