ประเมินผลงานผู้บริหารและครู รายการคุรุชนคนคุณธรรมฯ

นายการุณ ชูช่วย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐ ได้รับมอบหมายจาก ว่าที่ร้อยตรี นพดล รักษ์แก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐  ให้เป็นประธานในการประเมินผลงานผู้บริหารสถานศึกษาและครู รายการคุรุชนคนคุณธรรมและนวัตกรรมสร้างสรรค์คนดี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐  ณ ห้องประชุมธารน้ำเพชร  เมื่อวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๓

ภาพ/ข่าว: พรธิพย์ ฐิรัตนบุรินทร์ เครือข่าย ปชส.กลุ่มนิเทศฯ

คลิกที่ภาพเพื่อดูภาพกิจกรรม