ประชุม กศจ.สมุทรสาคร ครั้งที่ ๘/๒๕๖๓

วันศุกร์ที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๓ ว่าที่ร้อยตรีนพดล รักษ์แก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐  กรรมการ กศจ.สมุทรสาคร (ผู้แทน สพฐ.) พร้อมด้วย นางเพชรรัตน์ สุขปลั่ง  ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล เข้าร่วมประชุม กศจ.สมุทรสาคร ครั้งที่ ๘/๒๕๖๓   ณ ห้องประชุมท่าจีน ศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร

ภาพ:ข่าว/ เพชรรัตน์ สุขปลั่ง

คลิกที่ภาพเพื่อดูภาพกิจกรรม