ประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ

ว่าที่ร้อยตรี นพดล รักษ์แก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐ พร้อมด้วย นายการุณ ชูช่วย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐ เข้าร่วมประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ  ณ โรงแรมอิงธาร รีสอร์ท จังหวัดนครนายก โดย นายวราวิช กำภู ณ อยุธยา ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมสัมมนาฯ พร้อมมอบนโยบายด้านการศึกษายกกำลังสอง ซึ่งมี นายอำนาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงของ สพฐ. รวมถึงผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ และบุคลากรเกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมเพื่อขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติไปสู่สถานศึกษาในสังกัด  เพื่อนำไปปฏิบัติให้บังเกิดประโยชน์และมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด  ทั้งนี้ การประชุมดังกล่าวได้จัดขึ้น ระหว่างวันที่ ๑๐ -๑๑ กันยายน ๒๕๖๓

ภาพ: อมรฤทธิ์ ไก่แก้ว

ข่าว: ประชาสัมพันธ์ สพม.๑๐

คลิกที่ภาพเพื่อดูภาพกิจกรรม