โครงการวิถีธรรม สู่การพัฒนาจิตใจ

User Rating: / 0
PoorBest 

เช้าวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐  ได้จัดโครงการวิถีธรรม สู่การพัฒนาจิตใจ  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสุขภาพกายและใจ ให้สามารถดำรงชีวิตได้อย่างปกติสุขในครอบครัวตลอดจนในสังคม  ทั้งนี้  มีกิจกรรมตักบาตรพระสงฆ์  ณ บริเวณลานจอดรถ โดย ว่าที่ร้อยตรี นพดล รักษ์แก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐  ได้มอบหมายให้ นายการุณ ชูช่วย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐  เป็นประธานในพิธีตักบาตรพระสงฆ์ และตอนสายวันเดียวกันมีกิจกรรมพระสงฆ์แสดงธรรมเทศนา ถวายภัตตาหารเพล  ณ ห้องประชุมเพชรสมุทรคีรี  โดยมีผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ สมุทรสงคราม และสมุทรสาคร  บุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐  เข้าร่วมโครงการ

ภาพ: ธวัชชัย สทธิชัยพิชาติ, พรธิพย์ ฐิรัตนบุรินทร์ ประชาสัมพันธ์ สพม.๑๐

ข่าว: ประชาสัมพันธ์ สพม.๑๐

คลิกที่ภาพเพื่อดูภาพกิจกรรม