ประเมินการขอเปิดห้องเรียนพิเศษ

User Rating: / 0
PoorBest 

ว่าที่ร้อยตรี นพดล รักษ์แก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐  ได้มอบหมายให้ นายการุณ ชูช่วย  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐  พร้อมด้วย นางวนิดา เอี่ยมสอาด ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมจัดการศึกษา  เข้าร่วมประเมินการขอเปิดห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษและภาษาจีน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๔   ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรี และ ประเมินการขอเปิดห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์  ณ โรงเรียนสามร้อยยวิทยาคม จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ซึ่งทางโรงเรียนได้จัดทำสูตรห้องเรียนพิเศษ สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑  เมื่อวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๓

ภาพ: โชคอนันต์ รักษาภักดี

ข่าว: ประชาสัมพันธ์ สพม.๑๐

คลิกที่ภาพเพื่อดูภาพกิจกรรม