ประธานพิธีเปิด

User Rating: / 0
PoorBest 

เช้าวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓  ว่าที่ร้อยตรี นพดล รักษ์แก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมพัฒนาวิชาชีพชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ระดับหน่วยงานทางการศึกษา  ณ โรงเรียนท้ายหาด จังหวัดสมุทรสงคราม  ทั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนการดำเนินงานจากคุรุสภา ภายใต้ชื่อ "โครงการพัฒนาการใช้ทักษะภาษาอังกฤษในการจัดการเรียนรู้ โดยผ่านการะบวนการ PLC" เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนรายวิชาภาษาอังกฤษ ให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่เพิ่มมากขึ้น โดยมีจากโรงเรียนมัธยมศึกษาและประถมศึกษาในจังหวัดสมุทรสงครามเข้าร่วมกิจกรรม

ภาพ: อมรฤทธิ์ ไก่แก้ว

ข่าว: ประชาสัมพันธ์ สพม.๑๐

คลิกที่ภาพเพื่อดูภาพกิจกรรม