ร่วมการตรวจราชการ ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ กรณีพิเศษฯ

User Rating: / 0
PoorBest 

วันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓  ว่าที่ร้อยตรี นพดล รักษ์แก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐ และคณะ  ร่วมต้อนรับ นายมณฑล ภาคสุวรรณ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ  ซึ่งเดินทางมาตรวจราชการที่โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ สมุทรสาครฯ  ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ กรณีพิเศษ เขตตรวจราชการที่ ๔  ในประเด็นการติดตามการจัดการเรียนการสอน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID) หลังเปิดภาคเรียนที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ (ตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓)

ภาพ:  สุรัญชนา  เก่งการค้า

ข่าว: ประชาสัมพันธ์ สพม๑๐

คลิกที่ภาพเพื่อดูภาพกิจกรรม