ประเมินการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน

User Rating: / 0
PoorBest 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐  ได้แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินการเตรยมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓  โดย ว่าที่ร้อยตรี นพดล รักษ์แก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐ และคณะ  ได้เข้าประเมินการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ภาคเรียนที่ ๑  ปีการศึกษา ๒๕๖๓  ณ โรงเรียนบ้านลาดวิทยา อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี  ทั้งนี้  นายบุญช่วย วาดวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านลาดวิทยา และคณะครูร่วมให้การต้อนรับ

ภาพ: อมรฤทธิ์ ไก่แก้ว

ข่าว: ประ่ชาสัมพันธ์ สพม.๑๐

คลิกที่ภาพเพื่อดูภาพกิจกรรม