ตรวจเยี่ยมโรงเรียนท้ายหาด และโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ สมุทรสาครฯ

User Rating: / 0
PoorBest 

ว่าที่ร้อยตรี นพดล รักษ์แก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐  และคณะ  ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)  และการเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนในวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ของโรงเรียนท้ายหาด  จังหวัดสมุทรสงคราม และโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดสมุทรสาคร เมื่อบ่ายวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๓  โดยผู้บริหารสถานศึุกษา คณะครู ร่วมให้การต้อนรับ

ภาพ: อมรฤทธิ์ ไก่แก้ว

ข่าว: ปชส. สพม.๑๐

คลิกเพื่อดูภาพกิจกรรม    ท้ายหาด เฉลิมพระเกียรติฯ