ประชุมศึกษานิเทศก์

User Rating: / 0
PoorBest 

วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๓  ว่าที่ร้อยตรี นพดล รักษ์แก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐  เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ การนิเทศติดตามและการประเมินผลการจัดการศึกษา การนิเทศติดตามและประเมินผลการช่วยเหลือดูแล การดำเนินงานตามนโยบายสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิท๑๙) ของสถานศึกษาในสังกัด ร่วมกับ นายการุณ ชูช่วย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐ ผู้อำนวยกลุ่มนิเทศฯ และศึกษานิเทศก์ทุกคนในสังกัด  เมื่อวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๓  ณ ห้องประชุมธารน้ำเพชร

ภาพ: อมรฤทธิ์ ไก่แก้ว, พรธิพย์ ฐิรัตนบุรินทร์

ข่าว: พรธิพย์ ฐิรัตนบุรินทร์

คลิกที่ภาพเพื่อดูภาพกิจกรรม