เยี่ยมบ้านนักเรียนตามโครงการฯ

User Rating: / 0
PoorBest 

ว่าที่ร้อยตรี นพดล รักษ์แก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐  มอบหมายให้ นายการุณ ชูช่วย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐ และคณะ  เยี่ยมบ้านนักเรียนโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ จังหวัดสมุทรสาคร  ตามโครงการสร้างความเข้มแข็ง ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน เมื่อวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๓

ภาพ:ข่าว/ ประชาสัมพันธ์ สพม.๑๐

คลิกที่ภาพเพื่อดูภาพกิจกรรม