ประชุมชับเคลื่อนการใช้หนังสือ "ทะเลและมหาสมุทร"

User Rating: / 0
PoorBest 

ว่าที่ร้อยตรี นพดล รักษ์แก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐ ได้มอบหมายให้ นางวนิดา เอี่ยมสอาด ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาาและประเมินผลการจัดการศึกษา และคณะศึกษานิเทศก์ เข้าร่วมประชุม คณะกรรมการขับเคลื่อนการใช้งานหนังสือ เรื่อง ทะเลและมหาสมุทร และผลประโยชน์ของชาติทางทะเล สำหรับประกอบการเรียนการสอนในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อบ่ายวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๓

ภาพ:ข่าว/  ผอ.่กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ

คลิกที่ภาพเพื่อดูภาพกิจกรรม