ประชุมเตรียมการรับเสด็จฯ

User Rating: / 0
PoorBest 

ว่าที่ร้อยตรี นพดล รักษ์แก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐  เข้าร่วมประชุมเตรียมการรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี  ในวโรกาสเสด็จเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงาน โครงการ TO BE NUMBER ONE  และเปิดศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE จังหวัดประจวบคีรีขันธ์   ณ โรงเรียนหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อบ่ายวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๓

ภาพ: อมรฤทธิ์ ไก่แก้ว

ข่าว: ผอ.สพม.๑๐

คลิกที่ภาพเพื่อดูภาพกิจกรรม