ประชุมเสริมพลังโรงเรียนเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเทอม

User Rating: / 0
PoorBest 

เช้าวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๓ ว่าที่ร้อยตรี นพดล รักษ์แก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐ ได้มอบหมายให้ ผู้อำนวยการกลุุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา นางวนิดา เอี่ยมสอาด และคณะ ร่วมประชุมเกี่ยวกับมาตรการในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัส โควิด๑๙  โดยนายแพทย์เพชรฤกษ์ แทนสวัสดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานในการตรวจเยี่ยมเสริมพลังโรงเรียนเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเทอม เนื่องจากสถานการณ์โควิด ณ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

ภาพ: เพ็ญศรี ลี้สุวรรณกุล

ข่าว: ประชาสัมพันธ์ สพม.๑๐

คลิกที่ภาพเพื่อดูภาพกิจกรรม