ตรวจเยี่ยมโรงเรียนเมืองปราณบุรีและโรงเรียนปากน้ำปราณวิทยา

User Rating: / 0
PoorBest 

ว่าที่ร้อยตรี นพดล รักษ์แก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐  และคณะ  ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)  และการเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนในวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ของโรงเรียนเมืองปราณบุรี และโรงเรียนปากน้ำปราณวิทยา จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  เมื่อบ่ายวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๓  โดยผู้บริหารสถานศึุกษา คณะครู ร่วมให้การต้อนรับ

ภาพ: อมรฤทธิ์ ไก่แก้ว

ข่าว: ประชาสัมพันธ์ สพม.๑๐

คลิกดูภาพ  ปากน้ำปราณวิทยา เมืองปราณบุรี