การบริหารงานบุคคล

User Rating: / 0
PoorBest 

@ การดำเนินการจัดทำวิทยฐานะเกณฑ์ใหม่ตามหลักเกณฑ์ ว.17

 

การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายบริหารการศึกษา สิงหาคม  2554

หมายเหตุ เอกสารประกอบการพิจารณา หากขอย้ายภายในเขต ส่ง 1 ชุด ย้ายนอกเขตส่ง 2 ชุด

การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายการสอน สิงหาคม  2554

คำสั่งปรับ เงินเดือน 5%  พ.ศ.2554 ตาม ว.4

คำสั่งปรับ เงินเดือน 5%  พ.ศ.2554 ตาม ว.7