งานนิทรรศการวิชาการ “ ๑ โรงเรียน ๓ ภาษา ก้าวหน้าเทคโนโลยี วิชาการ สืบสานภูมิปัญหาไทย ก้าวไกลสู่สากล” ครั้งที่ ๘ ปีการศึกษา ๒๕๕๔

User Rating: / 2
PoorBest 

นายประวิทย์ หลักบุญ ผ.อ.สพม.๑๐ เป็นประธานเปิดงานนิทรรศการวิชาการ “ ๑ โรงเรียน ๓ ภาษา ก้าวหน้าเทคโนโลยี วิชาการ  สืบสานภูมิปัญหาไทย ก้าวไกลสู่สากล” ครั้งที่ ๘ ปีการศึกษา ๒๕๕๔  ในวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๕ ณ โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม โดยนายสวัสดิ์ เสาหงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม ให้การต้อนรับในนามคณะกรรมการจัดงาน และได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการจัดกิจกรรมจากเทศบาลตำบลไร่เก่า โดยนายกเทศมนตรีตำบลไร่เก่า นายสุชาติ สุกิจปาณีนิจ จำนวน ๗๕,๐๐๐ บาท