การประชุม อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๔ วันพุธที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๕

User Rating: / 30
PoorBest 

ดังนี้ นายฬุฐ  สำเภาทอง ผอ. รร.บ้านแหลมวิทยา จำนวน น.ร. ๕๖๗ คน โรงเรียนขนาดกลาง ได้รับการพิจารณาให้ย้ายไป ร.ร.บ้านลาดวิทยา  น.ร. ๑๖๒๓ คน  โรงเรียนขนาดใหญ่ นายธีรศักดิ์  พิงภักดิ์  ผอ.รร.โยธินบูรณะ เพชรบุรี น.ร. ๒๘๑  คน  โรงเรียนขนาดเล็ก ได้รับการพิจารณาให้ย้ายไป ร.ร.บ้านแหลมวิทยา  น.ร. ๕๖๗  คน โรงเรียนขนาดกลาง นายสุชาติ  ทองสมนึก  ผอ.ร.ร.ดอนยางวิทยา  น.ร. ๑๕๒  คน  โรงเรียนขนาดเล็ก  ได้รับการพิจารณาให้ย้ายไป ร.ร.โยธินบูรณะ เพชรบุรี  น.ร. ๒๘๑  คน  โรงเรียนขนาดเล็ก นายกุศล  น่วมมะโน   ผอ.ร.ร.บ้านหนองขาม   สพป.พบ.2 น.ร. ๓๙  คน โรงเรียนขนาดเล็ก  ได้รับการพิจารณาให้ย้ายไป ร.ร.ดอนยางวิทยา น.ร. ๑๕๒ คน โรงเรียนขนาดเล็ก ส่วนตำแหน่งว่างรองผู้อำนวยการโรงเรียน จำนวน ๒ ตำแหน่ง นายอาคม เลียมไธสง ร.ร.วัดนางสาว สพป.สมุทรสาคร น.ร.๑๘๕๗ คน ขนาดใหญ่ ให้ย้ายไปโรงเรียนกระทุ่มแบน"วิเศษสมุทคุณ" น.ร.๒๐๔๘ คน นางวิไล ออกกิจวัตร ร.ร.วัดบางหญ้าแพรก สพป.สมุทรสาคร น.ร.๖๘๕ คนให้ย้ายไปโรงเรียนกระทุ่มแบน"วิเศษสมุทคุณ" น.ร.๒๐๔๘ คน ทั้งนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐ จะดำเนินการจัดทำคำสั่งย้ายผู้บริหารดังกล่าวตามผลการพิจารณาของ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่ ต่อไป