กิจกรรมเสริมความรู้เพื่อเตรียมการสอบ Onet ตามโครงการพัฒนาศักยภาพเยาวชน

User Rating: / 4
PoorBest 

โรงเรียนบางสะพานวิทยา อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมเสริมความรู้เพื่อเตรียมการสอบ Onet ตามโครงการพัฒนาศักยภาพเยาวชน ระหว่างวันที่ ๑๘-๒๓ มกราคม ๒๕๕๕  แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ จำนวน ๕ โรงเรียนคือ ชัยเกษมวิทยา ธงชัยวิทยา  ธนาคารออมสิน บางสะพานน้อยวิทยาคม และบางสะพานวิทยา รวม ๔๕๐ คน  โดยนายทรงเกียรติ  ลิ้มอรุณรักษ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เป็นประธานพิธีเปิดเมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๕๕ ณ หอประชุมโรงเรียนบางสะพานวิทยา ทั้งนี้นายประวิทย์  หลักบุญ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษา เขต ๑๐ ได้มอบหมายให้ผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาทุกโรงเรียนเข้าร่วมพิธีและกำกับติดตามการดำเนินงาน