เยี่ยมให้กำลังใจผู้บริหารสถานศึกษาที่ย้ายไปดำรงตำแหน่งที่จังหวัดสมุทรสงคราม

บ่ายวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒  ว่าที่ร้อยตรี นพดล รักษ์แก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐  ได้เข้าเยี่ยมให้กำลังใจผู้บริหารสถานศึกษาในจังหวัดสมุทรสงคราม ที่ย้ายไปดำรงตำแหน่งเพื่อเป็นขวัญ กำลังใจในการปฏิบัติงาน  ณ โรงเรียนศรัทธาสมุทร จังหวัดสมุทรสงคราม

ภาพ: โชคอนันต์ รักษาภักดี

ข่าว: ประชาสัมพันธ์ สพม.๑๐

คลิกที่ภาพเพื่อดูภาพกิจกรรม