โรงเรียนคงคารามรับการประเมินคุณภาพนอก รอบ ๔

ว่าที่ร้อยตรี นพดล รักษ์แก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษมัธยมศึกษา เขต ๑๐ พร้อมคณะศึกษานิเทศก์ในสังกัด ร่วมเป็นเกียรติและให้กำลังใจ  ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู ในโอกาสที่โรงเรียนคงคาราม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐ รับการประเมินคุณภาพภายนอก รอบ ๔  ณ โรงเรียนคงคาราม เมื่อวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

ภาพ: อมรฤทธิ์ ไก่แก้ว

ข่าว: ประชาสัมพันธ์ สพม.๑๐

คลิกที่ภาพเพื่อดูภาพกิจกรรม