ประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการฯ

User Rating: / 0
PoorBest 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยม ศึกษา เขต 10 ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนนโยบาย  และจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การ ศึกษามัธยม ศึกษา เขต 10 เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดสู่การปฏิบัติ  ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 สาขาประจวบคีรีขันธ์  ระหว่างวันที่ ๑๕ - ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๒ โดย ว่าที่ร้อยตรี นพดล รักษ์แก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยม ศึกษ เขต 10 เป็นประธานในการประชุมดังกล่าว

ภาพ:ข่าว/ พรธิพย์ ฐิรัตนบุรินทร์

คลิกที่ภาพเพื่อดูภาพกิจกรรม