ประชุมคณะกรรมการ ส.พ.ม.ท. และเข้าคารวะปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขัั้นพื้นฐาน

วันที่  10  ตุลาคม  2562  ว่าที่ร้อยตรี นพดล รักษ์แก้ว  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10  ร่วมประชุมคณะกรรมการ ส.พ.ม.ท.   ณ  ห้องประชุมสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  อาคาร สพฐ.5  ชั้น 9  เพื่อหาแนวทางการขับเตลื่อนคุณภาพการมัธยมศึกษา และเข้าคารวะท่านประเสริฐ  บุญเรือง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  และลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นายอำนาจ วิชยานุวัติ เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่

ภาพ:ข่าว/ ผอ.สพม.10

คลิกที่ภาพเพื่อดูภาพกิจกรรม