พิธีลงนามการจัดทำบันทึกข้อตกลงในการปฏิบัติหน้าที่ ผอ.สพท. ระหว่าง ผอ.สพท. กับ สพฐ.

ว่าที่ร้อยตรี นพดล รักษ์แก้วผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10  ร่วมพิธีลงนามการจัดทำบันทึกข้อตกลงในการปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ระหว่าง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา กับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน   ณ ห้องประชุม  สพฐ.1  อาคาร สพฐ.4 ชั้น 2  เมื่อวันที่  8  ตุลาคม  ๒๕๖๒  โดย ดร.อำนาจ วิชยานุวัติ  เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในพิธี

ภาพ: อารีลักษณ์ ปุ๊กน้อย

ข่าว:  ผอ.สพม.10

คลิกที่ภาพเพื่อดูภาพกิจกรรม