ประชุมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ทางกฎหมาย และการรักษาวินัย แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

User Rating: / 0
PoorBest 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐ ได้จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ทางกฎหมาย และการรักษาวินัยแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยยึดระเบียบ กฎหมายเป็นสำคัญ ตระหนักในการรักษาวินัยจรรยาบรรณโดยเคร่งครัด  ทั้งนี้  ได้รับเกียรติจาก นายมานิต คณะโต อดีตผู้อำนวยการภารกิจ กฎหมาย อุทธรณ์ และร้องทุกข์ สำนักงาน ก.ค.ศ. เป็นวิทยากรให้ความรู้  ณ ห้องประชุม ปิติพัฒนโฆษิต โรงเรียนคงคาราม จังหวัดเพชรบุรี เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒

ภาพ:ข่าว/  กลุ่มกฎหมายและคดี

คลิกที่ภาพเพื่อดูภาพกิจกรรม