สพม.๔๑ ศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการสำนักงาน

User Rating: / 0
PoorBest 

บ่ายวันพุธที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๒  ว่าที่ร้อยตรี นพดล รักษ์แก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต๑๐ พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด  ร่วมให้การต้อนรับ ดร.ศักดิ์ชัย เพชรแกมทอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๑ ซึ่งได้นำคณะข้าราชการและบุคลากรสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๑ (กำแพงเพชร-พิจิตร) มาศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการสำนักงาน  โดย ว่าที่ร้อยตรี นพดล รักษ์แก้ว ได้ให้เกียรติบรรยายพิเศษ เรื่อง "ภาพอนาคตของ สพม.๑๐ ที่เราอยากเห็น"  และเมื่อเสร็จสิ้นการบรรยาย ได้นำคณะเยี่ยมชมศูนย์จัดแสดงงานสกุลช่างเมืองเพชร ซึ่งอยู่ในบริเวณสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรี

ภาพ: ขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน

ข่าว: ประชาสัมพันธ์ สพม.๑๐