ร่วมงานวิทยาศาสตร์ ปราชญ์ความรู้

เวลา ๑๑.๓๐น. วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๒ ดร.นิกูล ประทีปพิชัย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐  ร่วมงานวิทยาศาสตร์ ปราชญ์ความรู้  ณ โรงเรียนหลักสี่พิพัฒน์ราษฎร์อุปถัมภ์ จังหวัดสมุทรสาคร

ภาพ:ข่าว/ มยุรี กิจหิรัญ

คลิกที่ภาพเพื่อดูภาพกิจกรรม