โครงการพัฒนาศักยภาพข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้างในสังกัด

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐  จัดโครงการพัฒนาศักยภาพข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้างในสังกัด  โดย ว่าที่ร้อยตรี นพดล รักษ์แก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐  ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด  พร้อมทั้งบรรยายพิเศษเรื่อง "การเป็นข้าราชการที่ดี"  ให้กับข้าราชการและบุคลากรในสังกัด  เมื่อวันที่ 14  กันยายน  2562

ภาพ: อมรฤทธิ์ ไก่แก้ว

ข่าว: ประชาสัมพันธ์ สพม.๑๐

คลิกที่ภาพเพื่อดูภาพกิจกรรม