ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อซักซ้อมการประเมิน (Mock Assessment)

User Rating: / 0
PoorBest 

ดร.นิกูล ประทีปพิชัย รองผู้อำนวยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10  เป็นประธานในการประชุมเชิงปฏฺบัติการเพื่อซักซ้อมการประเมิน (Mock Assessment) เตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก รอบ 4 ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.๒๕๖๑ฯ  ณ ห้องประชุมเพชรสมุทรคีรี  เมื่อวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๒

ภาพ:ข่าว/ พรธิพย์ ฐิรัตนบุรินทร์  เครือข่าย ปชส.กลุ่มนิเทศฯ

คลิกที่ภาพเพื่อดูภาพกิจกรรม