สพม.๒๕ ศึกษาดูงาน ITA

User Rating: / 0
PoorBest 

ดร.นิกูล ประทีปพิชัย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐  และบุคลากรในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕  มาศึกษาดูงานตามโครงการต่อต้านคอรัปชั่น (เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม เพื่อปลูกจิตสำนึกป้องกันการทุจริตและคอรัปชั่น)  เมื่อวันพุธที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๒  ณ  ห้องประชุมธารน้ำเพชร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐

ภาพ: ขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

ข่าว: ประชาสัมพันธ์ สพม.๑๐