เยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้วัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรี

User Rating: / 0
PoorBest 


บ่ายวันที่ 10 กรกฎาคม 2562  ว่าที่ร้อยตรี นพดล รักษ์แก้ว รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 เข้าเยี่ยมและแนะนำตัวต่อ วัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรี นางกรรณิกา เอี้ยวสกุลรัตน์ ในโอกาสเดินทางมารับตำแหน่งที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10  โดย นางกรรณิกา เอี้ยวสกุลรัตน์ วัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรี ได้นำชมศูนย์การเรียนรู้วัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรี ซึ่งได้จัดแสดงประวัติ ผลงานของช่างเมืองเพชรทั้งในอดีตและปัจจุบัน จัดแสดงประวัติ ผลงานของศิลปินเมืองเพชร วิถีชีวิตคนเพชร ห้องสมุดร่มตาล ห้องนิทรรศการหมุนเวียน กิจกรรมสงเสริมการเรียนรู้งานสกุลช่างเมืองเพชร ณ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรี

ภาพ: อมรฤทธิ์ ไก่แก้ว

ข่าว: ประชาสัมพันธ์ สพม.10