ประชุมพิจารณางบประมาณฯ

ดร.นิกูล ประทีปพิชัย รองผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10  เป็นประธานในการประชุมผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม เพื่อพิจารณางบประมาณแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2562  ณ ห้องประชุมธารน้ำเพชร  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2562

ภาพ:ข่าว/ พิกุล แสงน้อย

คลิกที่ภาพเพื่อดูภาพกิจกรรม