ปิดการฝึกอบรมลูกเสือต้านยาเสพติดและทักษะชีวิต ประจำปี 2562

วันที่ 23 มิถุนายน 2562 เวลา  09.00 น. ดร.นิกูล ประทีปพิชัย รองผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ สพม.10  รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการ สพม.10 เป็นประธานปิด และมอบเกียรติบัตรการฝึกอบรมลูกเสือต้านยาเสพติดและทักษะชีวิต ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 21 - 23 มิถุนายน 2562 ณ ค่ายลูกเสือวิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเพชรบุรี

ภาพ: ยงยุทธ พวงระย้า/ มยุรี กิจหิรัญ

ข่าว: มยุรี กิจหิรัญ

คลิกที่ภาพเพื่อดูภาพกิจกรรม