เยี่ยมค่ายลูกเสือต้านยาเสพติดจังหวัดเพชรบุรี

ดร.นิกูล ประทีปพิชัย รองผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10  เยี่ยมค่ายลูกเสือโครงการฝึกอบรมลูกเสือต้านยาเสพติดและทักษะชีวิต ประจำปี 2562 เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษาจังหวัดเพชรบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10  เมื่อวันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน 2562  ซึ่งจัดระหว่างวันที่ 21 - 23 มิถุนายน 2562  ณ ค่ายลูกเสือวิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเพชรบุรี อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี

ภาพ: ยงยุทธ พวงระย้า

ข่าว: ประชาสัมพันธ์ สพม.10

คลิกที่ภาพเพื่อดูภาพกิจกรรม