ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติต้อนรับคณะกรรมการประเมินโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด To Be Number One

ดร.นิกูล ประทีปพิชัย รองผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10  ร่วมต้อนรับคณะกรรมการการประเมินคณะกรรมการประเมินโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด To Be Number One ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี  ณ โรงเรียนวัดจันทราวาส (ศุขประสารราษฎร์) จังหวัดเพชรบุรี

ภาพ: ยงยุทธ พวงระย้า

ข่าว: ประชาสัมพันธ์ สพม.10

คลิกที่ภาพเพื่อดูภาพกิจกรรม