เยี่ยมโรงเรียนท้ายหาดและโรงเรียนวัดแก้วเจริญอำนวยวิทย์

วันที่ 18 มิถุนายน 2562  ดร.นิกูล ประทีปพิชัย รองผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10  ตรวจเยี่ยมโรงเรียนท้ายหาด และโรงเรียนวัดแก้วเจริญอำนวยวิทย์  จังหวัดสมุทรสงคราม

ภาพ:ข่าว/ ยงยุทธ พวงระย้า

คลิกที่ภาพเพื่อดูภาพกิจกรรม