ประชุมโครงการการเพิ่มโอกาสการเข้าถึงการศึกษาของเด็กด้อยโอกาส เด็กออกกลางคันและเด็กตกหล่น

User Rating: / 0
PoorBest 

ดร.นิกูล ประทีปพิชัย รองผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10  พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการการเพิ่มโอกาสการเข้าถึงการศึกษาของเด็กด้อยโอกาส เด็กออกกลางคันและเด็กตกหล่น ณ หอประชุมวิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี  เมื่อเช้าวันที่ 19 เมษายน 2562

ภาพ:ข่าว/ ณัชฐิชา  อินสวาสดิ์

คลิกที่ภาพเพื่อดูภาพกิจกรรม