ประชุมการจัดหาที่เรียนให้นักเรียนที่พลาดโอกาส

วันที่ 10 เมษายน 2562  . ดร.นิกูล  ประทีปพิชัย รองผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10  เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการจัดหาที่เรียนให้นักเรียนที่พลาดโอกาสของจังหวัดเพชรบุรี ณ ห้องประชุมธารน้ำเพชร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10

ภาพ:ข่าว/ มยุรี กิจหิรัญ เครือข่ายประชาสัมพันธ์กลุ่มส่งเสริมฯ

คลิกที่ภาพเพื่อดูภาพกิจกรรม