ร่วมพิธีพลีกรรมตักน้ำอภิเษก และพิธีทำน้ำอภิเษก

วันที่ 6 เมษายน 2562  ดร.นิกูล ประทีปพิชัย รองผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต10 และคณะ  ร่วมพิธีพลีกรรมตักน้ำอภิเษก  ณ ท่าน้ำศักดิ์สิทธื วัดท่าไชยศิริ อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี  โดยอธิบดีกรมการปกครอง และผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี ประกอบพิธีพลีกรรมตักน้ำอภิเษก เพื่อนำไปใช้ใช้พิธ๊บรมราชาภิเษก  จากนั้นอัญเชิญขันน้ำสาครสู่ขบวนรถเคลื่อนไปยังพระวิหารวัดมหาธาตุวรวิหาร  และในวันที่ 8 เมษายน 2562  ได้ร่วมพิธีทำนำสรงมุรธาภิเษก พิธ๊ทำน้ำอภิเษก  ณ พระวิหารวัดมหาธาตุวรวิหาร  พระสงฆ์  30 รูป เจริญพระพุทธมนต์จุดเทียนชัย  และนั่งเจริญจิตภาวนาอธิษฐานจนแล้วเสร็จพิธี

ภาพ: ขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน และ สนง.ปชส.จังหวัดเพชรบุรี

ข่าว: ประชาสัมพันธ์ สพม.10