ประเมินวิทยฐานะ

วันที่ 9 เมษายน 2562   ดร.นิกูล  ประทีปพิชัย รองผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10  พร้อมด้วย คณะกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุลากรทางการศึกษาให้มีวิทยะฐานะ หรือเลื่อนเป็นวิทยะเชี่ยวชาญ สายงานบริหารการศึกษา ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวิทยฐานะเชี่ยวชาญ เข้าประเมิน นายโพชฌง เสืออบ ผู้อำนวยการโรงเรียนยางชุมวิทยา ใน ด้านที่ 1 และด้านที่ 2  ณ โรงเรียนยางชุมวิทยา จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ภาพ:ข่าว/ มยุรี กิจหิรัญ เครือข่ายประชาสัมพันธ์กลุ่มส่งเสริมฯ

คลิกที่ภาพเพื่อดูภาพกิจกรรม