ร่วมทำบุญโรงเรียนวัดบางกะพ้อมฯ

วันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2562 เวลา 13.30 น. ดร.นิกูล  ประทีปพิชัย รองผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10  ได้มอบเงินเพื่อร่วมทำบุญกับโรงเรียนวัดบางกะพ้อม (คงลาภยิ่งประชานุสรณ์)  พร้อมทั้ง  ดูการก่อสร้างและซ่อมแซมห้องน้ำสำหรับครูและนักเรียน

ภาพ:ข่าว/ มยุรี กิจหิรัญ เครือข่าย ปชส.กลุ่มส่งเสริมฯ

คลิกที่ภาพเพื่อดูภาพกิจกรรม