มอบเกียรติบัตรนักเรียนจบการศึกษา โรงเรียนเทพสุวรรณชาญวิทยา

ดร.นิกูล ประทีปพิชัย รองผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10  เป็นประธานมอบเกียรติบัตรเนื่องในวันเกียรติยศพิธีอำลาสถาบัน พร้อมทั้งมอบประกาศนียบัตรให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  ปีการศึกษา 2561 ณ  โรงเรียนเทพสุวรรณชาญวิทยา เมื่อวันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2562  เวลา 10.30 น.

ภาพ:ข่าว/ มยุรี กิจหิรัญ เครือข่าย ปชส.กลุ่มส่งเสริมฯ

คลิกที่ภาพเพื่อดูภาพกิจกรรม