พิธีเปิดงานวิชาการ Bangchan Open House

User Rating: / 0
PoorBest 

วันศุกร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562  โรงเรียนบางจานวิทยา จังหวัดเพชรบุรี  ได้จัดงานนิทรรศการกิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ BANGCHAN OPEN HOUSE 2019  ในนิทรรศการมีกิจกรรมแข่งขันทักษะทางวิชาการ  นิทรรศการ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ของครูและนักเรียนในรอบปีการศึกษา 2561 เพื่อส่งเสริมความรูัและทักษะทางวิชาการให้กับนักเรียน และเสริมสร้างศักยภาพของนักเรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานอย่างสร้างสรรค์  พร้อมทั้ง กิจกรรมจากหน่วยงานภายนอกให้การสนับสนุน ทั้งนี้  ดร.นิกูล ประทีปพิชัย รองผู้อำนวยการเชี่ยวชาญสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 เป็นประธานในพิธีเปิดงานดังกล่าว

ภาพ:ข่าว/ ประชาสัมพันธ์ สพม.10

คลิกที่ภาพเพื่อดูภาพกิจกรรม