พิธีสวนสนามและปฏิญาณตน เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย ประจำปี 2562

เช้าวันที่ 24 มกราคม 2562  ดร.นิกูล ประทีปพิชัย รองผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10  ร่วมพิธีสวนสนามและปฏิญาณตน เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย ประจำปี 2562  ซึ่งในพิธีดังกล่าวมีผู้บังคับบัญชายุวกาชาด ผู้บริหารสถานศึกษา และสมาชิกยุวกาชาด เข้าร่วมกิจกรรม 13 โรงเรียน ทั้งนี้ มีโรงเรียนในสังกัด สพม.10 ร่วมกิจกรรมจำนวน 5 โรงเรียน ณ บริเวณลานพิธี หน้าอาคารพุทธศาสนสถาน มณฑลทหารบกที่ 15  ทั้งนี้ วงดุริยางค์โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี ให้การสนับสนุนบรรเลงตลอดงาน โดยนายณัฐวุฒิ เพ็ชรพรหมศร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานในพิธีและ นางสายชล บุญอรณะ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบุรีกล่าวรายงานว้ตถุประสงค์การจัดงาน

ภาพ:ข่าว/ มยุรี กิจหิรัญ เครือข่าย ปชส.กลุ่มส่งเสริมจัดการศึกษา

คลิกที่ภาพเพื่อดูภาพกิจกรรม