ประธานพิธีเปิดงานนิทรรศการวิชาการ Banlaemwit OPEN HOUSE

เช้าวันที่ 23 มกราคม 2562 ดร.นิกูล ประทีปพิชัย รองผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 เป็นประธานในพิธีเปิดงานนิทรรศการทางวิชาการ  Banlaemwit OPEN HOUSE  ณ โรงเรียนบ้านแหลมวิทยายา อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี  ซึ่งวัตถุประสงค์ในการจัดงานเพื่อแสดงผลงานทางวิชาการของแต่กลุ่มสาระ และเปิดโอกาสให้โรงเรียนใกล้เคียงได้มาเยี่ยมชมนิทรรศการของนักเรียน  โดยมีผู้บริหารสถานศึกษาในจังหวัดเพชรบุรีได้มาร่วมงานเป็นจำนวนมาก

ภาพ:ข่าว/ ประชาสัมพันธ์ สพม.10

คลิกที่ภาพเพื่อดูภาพกิจกรรม