P.R.OPEN HOUSE 2019

วันที่ 22 มกราคม 2562 เวลา 13.30 น. ดร.นิกูล  ประทีปพิชัย รอง ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการ สพม.10 เป็นประธานเปิดบ้าน พ.ร. (P.R.OPEN HOUSE,2019) และมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่ชนะการแข่งขันทักษะวิชาการต่างๆ ณ  หอประชุมพิพัฒน์ราษฎร์อุปถัมภ์โรงเรียนวัดหลักสี่พิพัฒน์ราษฎร์อุปถัมภ์

ภาพ:ข่าว/ ดร.นิกูล ประทีปพิชัย

คลิกที่ภาพเพื่อดูภาพกิจกรรม