งานวันครูจังหวัดสมุทรสงคราม

วันพุธที่ 16 มกราคม 2562 ดร.นิกูล ประทีปพิชัย รองผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 ร่วมเป็นเกียรติในพิธีวันครู ปี 2562  ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม  โดย นางสุกานดา วรเชษฐบัญชา ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีดังกล่าว

ภาพ:ข่าว/ มยุรี กิจหิรัญ เครือข่ายประชาสัมพันธ์กลุ่มส่งเสริมจัดการศึกษา

คลิกที่ภาพเพื่อดูภาพกิจกรรม