ร่วมแสดงความยินดี

ดร.นิกูล ประทีปพิชัย รองผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10  ร่วมแสดงความยินดีกับ นายสุชาติ ปรีดิ์เปรม เนื่องในโอกาสที่ได้ย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม  โดยมีผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดเดินทางไปร่วมแสดงความยินดี  ที่โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2562

ภาพ:ข่าว/ ดร.นิกูล ประทีปพิชัย

คลิกที่ภาพเพื่อดูภาพกิจกรรม